stránky fotbalistů TJ Pátek

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

NOVINKY

ROZHODNUTÍ OFS NYMBURK

TJ Pátek se odvolala proti rozhodnutí STK Nymburk ohledně kontumace zápasu Poříčany - TJ Pátek ve prospěch Poříčan. Výkonný výbor OFS Nymburk projednal na svém zasedání dne 20.května Odvolání TJ Pátek proti rozhodnutí STK Nymburk ze dne 8.4.2010. Rozhodnutí zní, odvolání TJ Pátek se zamítá. Odůvodnění : TJ Pátek nesplnil své náležitosti jak mu to ukládá Soutěžní řád fotbalu, neboť o svých krocích – odvolání – neinformoval druhou stranu sporu, tj. SK Poříčany, ani STK proti jejímuž Rozhodnutí se odvolává. Článek 78, odst. 3 Soutěžní řád fotbalu. STK ale také nijak písemně TJ Pátek nevyrozuměla o kontumaci zápasu. Jediná zmínka o kontumaci je zpravodaj č.19 ze dne 12.4.2010. "Určitě budeme dál pokračovat v dořešení případu. Věřím, že je to jen administrativní chyba. Ať se páni na okrese nad sebou zamyslí. Sami nás písemně o kontumaci neinformovali, natož SK Poříčany. Tak ať jako důvod neuvádějí, že jsme neinformovali druhou stranu a STK. Odvolání jsme podali na OFS, protože zpravodaj vydává OFS. A jestli si páni na svazu neumějí dopis podat přes chodbu, tak ať se fakt zamyslí a neuvádějí tento nesmyslný důvod." Reagoval na danou situaci předseda TJ Pátek Jaromír Bulíř.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.